Controleren of een cron job is gestart

16 mei 2021 Akismet. Ingeschakeld toen u Akismet op uw site installeerde en configureerde. Door Björn Meijer

Nadat een cron job is aangemaakt of is toegevoegd door een softwarepakket wil je zeker weten of de taak ook daadwerkelijk is ingepland en gestart.
Een cron is een daemon (in Windows termen services) welke ingeplande taken uitvoert.

Cron heeft geen eigen logboek. Vermoedelijk omdat cron is geïntegreerd met het besturingssysteem. Om de status te controleren van de cron jobs zal je status moeten controleren in het syslog bestand. Deze is terug te vinden in /var/log/syslog.

Standaard wordt alleen het starten van een cron job geregistreerd.

Als je de naam weet van een cron job en je wilt weten of deze is gestart kun je dit controleren met het grep commando.

grep -i ecu-r /var/log/syslog

Door die optie -i toe te voegen aan het grep commando maakt het zoekwaarde hoofdletterongevoelig.

Wil je weten welke cron jobs er allemaal zijn gestart of weet je niet de naam van de cron job?
Gebruik dan het commando cron service status.