Over mij

Björn Meijer
Projectleider
Softwarekennis
Microsoft Excel
 • Automatiseren van processen met behulp van macro's en VBA.
 • Ontwerpen van rapporten en dashboards.
 • Visualiseren van data in grafieken en tabellen.
 • Creëren en gebruik maken van functies.
 • Algemeen gebruik van Excel.
Microsoft Word
 • Opstellen van rapportages en offertes.
 • Automatiseren van processen met behulp van macro's en VBA.
 • Ontwerpen van formulieren met gegevensvelden.
 • Maken en toepassen van verzendlijsten.
VBA
 • Het schrijven van macro's voor Word en Excel.
 • Maken van functies en procedures.
Microsoft Power BI

Importeren en modeleren van diverse databronnen.

Het maken van Dashboards voor energiemonitoring en data-analyse.


VB.net

Maken en onderhouden van programma waarin alle materieelstukken worden bijgehouden welke binnen het bedrijf in gebruik zijn. Hierdoor kan worden bijgehouden wanneer een materieelstuk gekeurd dient te worden, wie de eigenaar is en kunnen keuringscertificaten worden opgeslagen/weergegeven.

Wordpress

Onderhouden van verschillende websites. Installeren en werken met thema's, plugins.

Schrijven van teksten, pagina's en (nieuws)berichten.

Overige vaardigheden
Rapporteren

Opstellen en uitwerken van verschillende onderhouds- en storingsrapportages.

Communiceren

Binnen mijn functie communiceer ik veel. Zowel per mail, telefonisch als persoonlijk. Dit betreft zowel als met opdrachtgevers, leidinggevenden als met overige medewerkers. Ik kan mijn manier van communiceren aanpassen aan de omstandigheden c.q. het publiek.

Rapporteren

Het controleren/redigeren of opstellen van onderhouds- en storingsrapportages is een van mijn dagelijkse bezigheden waarin ik al meer dan tien jaar ervaring in heb.

Calculeren

Het maken van calculaties voor onderhoudscontracten en offertes is een onderdeel van mijn dagelijkse bezigheden.

Storingsonderzoek

Het onderzoeken en verhelpen van storingen van WKO-installaties op afstand.

Talen
Nederlands

De Nederlandse taal in mijn moedertaal. Zowel spraak als geschrift zijn goed.

Engels

De Engelse taal kan ik vloeiend lezen en schrijven.

Duits

De Duitse taal kan ik lezen en verstaan.

Zweeds

De Zweedse taal kan ik lezen, verstaan en een beetje spreken.

Werkervaringen
Projectleider
De Ruiter Grondwatertechniek b.v.2018 - heden

De Ruiter Grondwatertechniek b.v. is een vooruitstrevend bedrijf in duurzame energie. Wij realiseren en onderhouden vele WKO-installaties door geheel Nederland.

Binnen dit bedrijf ben ik werkzaam als projectleider bij de afdeling Service en Onderhoud. Hierbij ben ik zowel financieel als procestechnisch verantwoordelijk voor de projecten in mijn orderportefeuille en geef ik leiding aan een kleine groep mensen.

Projectbegeleider
De Ruiter Grondwatertechniek b.v.2011 - 2018

Als projectbegeleider ondersteunde ik de projectleiders. Ik schreef vele onderhouds- en storingsrapportages en gaf adviezen aan opdrachtgevers. Ik heb diverse procesverbeteringen doorgevoerd in de loop der jaren waardoor sneller, efficiënter gewerkt kon worden. Een voorbeeld hiervan is dat het onderhoud tegenwoordig via een app op de telefoon of tablet wordt uitgevoerd in plaats van op papier.

Daarnaast was ik het eerste aanspreekpunt bij storingen. Indien mogelijk logde ik in op de installatie en onderzocht de storing. Indien de storing niet op afstand kon worden verholpen stuurde ik een servicetechnicus op locatie de storing verhelpen. Eventueel met ondersteuning van mij.

Docent mechatronica
Regio College Zaandam2008 -2011

Voor de opleiding mechatronica heb ik vernieuwende leeropdrachten gemaakt en zorgde ervoor dat het lesmateriaal hier goed op aansloot. Ik verzorgde de lessen voor het eerste tot en met het derde leerjaar. Tevens begeleidde ik de deelnemers van het eerste tot en met het derde leerjaar tijdens hun stage.

Zowel aan de bouwkunde als aan de mechatronica klassen verzorgde ik de lessen sterkteleer.

Naast bovenstaande taken was ik initiatiefnemer en hoofdverantwoordelijk voor het organiseren van excursies/eindejaarsevenementen voor de leerlingen.

Verder was ik verantwoordelijk voor het schrijven van de Onderwijs en Examen Reglementen.

Werkvoorbereider/calculator
Beuker Kunststoffen B.V.2006 - 2008

Beuker Kunststoffen is gespecialiseerd in het produceren van maatwerk kunststof producten en inspectieputten (rioolputten), buffertanks, en vetafscheiders. Mijn werkzaamheden binnen dit bedrijf waren zeer gevarieerd, waar ik mij uitstekend in thuis voelde.

Als werkvoorbereider/calculator was ik binnen een team van drie man verantwoordelijk voor het maken van voorcalculaties en offertes, werktekeningen en productieorders.

Om de efficiëntie te verhogen en de kans op fouten te voorkomen heb ik het bestaande calculatieprogramma, welke was gemaakt in Excel, aangepast/verbeterd.

Extra curriculaire activiteiten
Voorzitter controlecommissie
Dartbond Zaanstreek Purmerend2016 - 2023

Als voorzitter ben ik verantwoordelijk voor de baan- en wedstrijdcontroles binnen de dartbond DBZP. Voor het uitvoeren van baancontroles neem ik contact op met de betreffende speelgelegenheid om een afspraak in te plannen. Ik stuur de overige leden van de commissie aan om baancontroles uit te voeren. Verder worden wedstrijdcontroles uitgevoerd waarbij teams worden gecontroleerd op het correct invullen van wedstrijdformulieren en dat de spelerspassen van de spelers aanwezig zijn. Bij onregelmatigheden rapporteer ik naar het bestuur.

Secretaris en ledenadministrateur
IJs en inline skateclub Purmerend2018 - heden

Als bestuurslid binnen de vereniging ben ik aanspreekpunt voor de buitenwereld zoals de pers. Tevens ben ik verantwoordelijk voor het ledenbestand. Invoeren van nieuwe leden en verwerken van mutaties en uitschrijven van leden.

Naast mijn bestuursfunctie verzorg ik schaats- en inlineskatelessen aan jeugdleden.

Studies/cursussen
Talencursus Zweeds
Volksuniversiteit Amsterdam2022 - heden

Na vele jaren op vakantie te zijn geweest naar Zweden, uiteindelijk besloten om de taal toch echt te gaan leren via een avondcursus. Hoewel de Zweden prima Engels spreken wil ik graag de taal spreken in het land waar ik mij op dat moment bevind.

Specialisatie exploitatie open en gesloten systemen (E)
Cito2020

Tijdens de Specialisatiecursus exploitatie van open en gesloten systemen wordt dieper ingegaan op de bedrijfsvoering van open en gesloten systemen. De cursist leert wat monitoring en beheer zijn, hoe hij een meerjaren onderhoudsbegroting maakt en hoe het koppelen van bovengrondse en ondergrondse systemen in de praktijk werkt (integrale benadering). Daarnaast wordt ingaan op de ins- en outs rondom het toezichthouden en handhaven door provincie en gemeente. De AMvB bodemenergie vormt hierbij de leidraad. Tot slot komen veel voorkomende faalfactoren langs. Doel van deze cursus is om proactief invulling te geven aan exploitatie. De HUM, de BUM en de Waterwet vormen hierin de leidraad. De cursus leidt ons van het ontwerp van bodemenergiesystemen naar de exploitatie en vertelt alle ins- en outs.

Basiscursus Vakmanschap Bodemenergie (B)
Cito2018

De Basiscursus Vakmanschap Bodemenergie biedt de basis voor professionals die te maken hebben met ondergrondse en bovengrondse bodemenergiesystemen in de gebouwde omgeving.

De essentiële onderdelen die zowel een ondergrondse- als bovengrondse ontwerper moet weten worden in de basiscursus behandeld en geëxamineerd. Er wordt gewerkt volgens de huidige normen voor bodemenergie volgend uit de AMvB’s, uitgewerkt in het SKIB-protocol voor de ondergrond. Voor de bovengrond is dit uitgewerkt in de ISSO 39 voor open systemen. Voor de gesloten systemen is voor de bovengrond zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande ISSO publicaties 72 en 80. Na het volgen van de basiscursus kent de cursist de basis ontwerpregels voor zowel ondergrondse- als bovengrondse systemen.

Training Bediening in Top Control
Priva Building Technology2013

Cursus over het het gebruik van Priva Top Control.

Leraaropleiding werktuigbouw 2e graads
EHvA2006 - 2011

Docentenopleiding werktuigbouw in deeltijd.

Cursus Eindige Elementen Methode
MSE2006

Ik ben een ervaren professional met een achtergrond in grondwatertechniek, waarbij ik heb bijgedragen aan de realisatie en het onderhoud van WKO-installaties in heel Nederland. Mijn carrière bij De Ruiter Grondwatertechniek b.v. begon als Werkvoorbereider/Calculator, waar ik verantwoordelijk was voor voorcalculaties, offertes, werktekeningen en productieorders. Ik heb bijgedragen aan efficiëntieverbeteringen, waaronder het aanpassen/verbeteren van een bestaand calculatieprogramma in Excel.

Later maakte ik de overstap naar projectmanagement als Projectbegeleider en vervolgens als Projectleider bij de afdeling Service en Onderhoud. In deze leidinggevende rol ben ik zowel financieel als procestechnisch verantwoordelijk voor projecten in mijn orderportefeuille. Ik geef leiding aan een klein team en zorg voor een soepele uitvoering van de projecten.

Naast mijn werk in de grondwatertechniek heb ik een passie voor lesgeven. Als Docent Mechatronica bij het Regio College Zaandam heb ik vernieuwende leeropdrachten ontwikkeld en lessen verzorgd voor zowel bouwkunde als mechatronica klassen. Ik was ook betrokken bij stages van deelnemers.

Mijn brede betrokkenheid blijkt ook uit mijn extracurriculaire activiteiten. Als voorzitter van de controlecommissie bij Dartbond Zaanstreek Purmerend ben ik verantwoordelijk voor baan- en wedstrijdcontroles. Bij IJs en Inline Skateclub Purmerend vervul ik de rol van Secretaris en ledenadministrateur, waar ik ook schaats- en inlineskatelessen verzorg voor jeugdleden.

Daarnaast ben ik betrokken bij mijn persoonlijke ontwikkeling door het volgen van cursussen, waaronder een talencursus Zweeds en gespecialiseerde cursussen in bodemenergie. Mijn opleidingen omvatten onder andere een leraaropleiding werktuigbouw en cursussen in eindige elementen methode.

Ik ben een resultaatgerichte professional met sterke organisatorische en leiderschapsvaardigheden, gedreven om projecten succesvol te voltooien en bij te dragen aan de groei en ontwikkeling van mijn vakgebied.