Configuration.yaml aanpassen via Home assistant Supervisor CLI

Configuration.yaml aanpassen via Home assistant Supervisor CLI

7 december 2022 0 Door Björn Meijer

Het kan je gebeuren (het is mij ook gelukt ;-)), je hebt een instelling (bijvoorbeeld de poort) aangepast in de configuration.yaml van Home assistant (Supervisor). Home assistant is niet meer via de GUI bereikbaar. Je hebt de afgelopen tijd veel werk verricht en wil niet alles opnieuw installeren. Dan kun je altijd nog de configuration.yaml aanpassen via de CLI. De CLI staat voor Command Line Interface waarbij je via een niet-grafische omgeving aanpassingen of commando’s kunt uitvoeren.

Indien je Home Assistant hebt geïnstalleerd op een Raspberry Pi, sluit je deze aan op een monitor en een toetsenbord.

 1. Type na de ha > prompt het volgende commando in: login en druk op enter.
  Je bent nu uit de Hassio CLI en bevindt je in de bash.
Home Assistant Command line
Home Assistant command line
 1. Type docker ps en druk op enter.
  Je krijgt nu een lijst van alle Docker containers te zien.
  De container waarin Home Assistant draait heeft een eigen ID. De eerste drie karakters van mijn container zijn 559.
docker ps commando
Docker containers weergeven
 1. Type docker exec -it 559 /bin/bash en sluit af met enter.
  Je zit nu in de container en kunt nu aanpassingen verrichten.
 2. Type het commando ls om te controleren of configuration.yaml aanwezig is.
bash command line
bash command line
 1. Type vi configuration.yaml om het bestand aan te passen.
  Met de vi editor kun je nu aanpassingen maken in je bestand.
 2. Sluit configuration.yaml af en sla het op met behulp van het commando :wq.
 3. Type exit en druk op enter om terug te keren naar de hassio CLI.
 4. Type homeassistant check en druk op enter om te controleren of de configuratie nu goed is.
 5. Type homeassistant restart en druk op enter om Home Assistant opnieuw op te starten.

Nog steeds foutmeldingen?

Nadat Home Assistant is opgestart en je alle fouten hebt verholpen zou de webinterface weer bereikbaar moeten zijn. Is dit niet het geval, controleer dan in de CLI het logboek. Vermoedelijk zal daar nog een foutmelding worden weergegeven.