Converteer Unix-tijdstempel naar Excel-datum

19 oktober 2021 0 Door Björn Meijer

Wat is een Unix-tijdstempel?

Een Unix-tijdstempel is het aantal seconden dat is verstreken sinds 1 januari 1970 middernacht. Hierbij zijn de schrikkelseconden niet meegerekend.

Hoe Excel met datum en tijd omgaat.

Om een Unix-tijdstempel te converteren naar een leesbare datum gaan we eerst kijken hoe Excel met datums omgaat. Zoals je hierboven hebt gelezen start de Unix-tijdstempel op 1 januari 1970.
In Excel is men begonnen met het tellen van datums op 1 januari 1900. Excel leest de datum als een nummeriek getal. In onderstaande tabel zie je in de linkerkolom de datum staan zoals wij het lezen, in de rechterkolom zoals Excel een datum leest.

wdt_IDDatumGetal
11 januari 19001
215 december 199535048
324 juni 200137066
413 juli 2003 15:0037832,63

Op de laatste regel van bovenstaande tabel zie je dat er een tijd is toegevoegd aan de datum. Omdat in Excel een dag van 24 uur gelijk is aan 1, is een uur gelijk aan \frac{\text{1}}{\text{24}} =0,042. Tijd kan in Excel worden weergegeven als een fractionele waarde van 1 (zie onderstaande tabel). Om de waarde weer te geven als tijdnotatie achter een datum dient in de celeigenschappen de tijdnotatie te worden toegevoegd.

wdt_IDUrenTijdBreukWaarde
1101:001/240,042
2202:002/240,083
3303:003/240,125
4404:004/240,167
5505:005/240,208
6606:006/240,250
7707:007/240,292
8808:008/240,333
9909:009/240,375
101010:0010/240,417
111111:0011/240,458
121212:0012/240,500
131313:0013/240,542
141414:0014/240,583
151515:0015/240,625
161616:0016/240,667
171717:0017/240,708
181818:0018/240,750
191919:0019/240,792
202020:0020/240,833
212121:0021/240,875
222222:0022/240,917
232323:0023/240,958

Van Unix-tijdstempel naar Excel-datum

Een Unix-tijdstempel is zoals hierboven staat omschreven het aantal seconden dat is verstreken sinds 1 januari 1970. Een volledige dag bestaat hierdoor uit 60*60*24=86.400 seconden (60 seconden x 60 minuten x 24 uur). Indien we de Unix-tijdstempel delen door 86.400, dan hebben wij het aantal dagen vanaf 1 januari 1970. Tellen we daar de datumwaarde van 1 januari 1970 bij op (in Excel is dit het getal 25.569) dan hebben we de Excel-datum. We kunnen dit doen met behulp van de formule:

=A2/86400+DATUM(1970;1;1)
Unix-tijdstempel naar Excel-datum
Unix-tijdstempel naar Excel-datum