Converteer Unix-tijdstempel naar Excel-datum

19 oktober 2021 0 Door Björn Meijer

Inhoudsopgave

Wat is een Unix-tijdstempel?

Een Unix-tijdstempel is het aantal seconden dat is verstreken sinds 1 januari 1970 middernacht. Hierbij zijn de schrikkelseconden niet meegerekend.

Hoe Excel met datum en tijd omgaat.

Om een Unix-tijdstempel te converteren naar een leesbare datum gaan we eerst kijken hoe Excel met datums omgaat. Zoals je hierboven hebt gelezen start de Unix-tijdstempel op 1 januari 1970.
In Excel is men begonnen met het tellen van datums op 1 januari 1900. Excel leest de datum als een nummeriek getal. In onderstaande tabel zie je in de linkerkolom de datum staan zoals wij het lezen, in de rechterkolom zoals Excel een datum leest.

wdt_ID Datum Getal
1 1 januari 1900 1
2 15 december 1995 35048
3 24 juni 2001 37066
4 13 juli 2003 15:00 37832,63

Op de laatste regel van bovenstaande tabel zie je dat er een tijd is toegevoegd aan de datum. Omdat in Excel een dag van 24 uur gelijk is aan 1, is een uur gelijk aan \frac{\text{1}}{\text{24}} =0,042. Tijd kan in Excel worden weergegeven als een fractionele waarde van 1 (zie onderstaande tabel). Om de waarde weer te geven als tijdnotatie achter een datum dient in de celeigenschappen de tijdnotatie te worden toegevoegd.

wdt_ID Uren Tijd Breuk Waarde
1 1 01:00 1/24 0,042
2 2 02:00 2/24 0,083
3 3 03:00 3/24 0,125
4 4 04:00 4/24 0,167
5 5 05:00 5/24 0,208
6 6 06:00 6/24 0,250
7 7 07:00 7/24 0,292
8 8 08:00 8/24 0,333
9 9 09:00 9/24 0,375
10 10 10:00 10/24 0,417
11 11 11:00 11/24 0,458
12 12 12:00 12/24 0,500
13 13 13:00 13/24 0,542
14 14 14:00 14/24 0,583
15 15 15:00 15/24 0,625
16 16 16:00 16/24 0,667
17 17 17:00 17/24 0,708
18 18 18:00 18/24 0,750
19 19 19:00 19/24 0,792
20 20 20:00 20/24 0,833
21 21 21:00 21/24 0,875
22 22 22:00 22/24 0,917
23 23 23:00 23/24 0,958

Van Unix-tijdstempel naar Excel-datum

Een Unix-tijdstempel is zoals hierboven staat omschreven het aantal seconden dat is verstreken sinds 1 januari 1970. Een volledige dag bestaat hierdoor uit 60*60*24=86.400 seconden (60 seconden x 60 minuten x 24 uur). Indien we de Unix-tijdstempel delen door 86.400, dan hebben wij het aantal dagen vanaf 1 januari 1970. Tellen we daar de datumwaarde van 1 januari 1970 bij op (in Excel is dit het getal 25.569) dan hebben we de Excel-datum. We kunnen dit doen met behulp van de formule:

=A2/86400+DATUM(1970;1;1)
Unix-tijdstempel naar Excel-datum
Unix-tijdstempel naar Excel-datum