Automatische back-up Domoticz database instellen

Automatische back-up Domoticz database instellen

28 mei 2021 2 Door Björn Meijer

Het belang van een back-up

Het maken van een back-up wordt nogal eens onderschat. De waarde van een back-up wordt pas gewaardeerd wanneer het leed al is geschied. Nu gebruik ik Domoticz als hobby en het interessant is om data bij te houden, op afstand het een en ander te bedienen, etc.

Voor het back-uppen van data maak ik gebruik van de 3-2-1 regel:

  • 3: Zorg voor minimaal 3 kopieën van je data.
  • 2: Bewaar de kopieën op minimaal twee verschillende media.
  • 1: Bewaar minimaal één kopie buiten je organisatie.

Mocht de data van Domoticz om wat voor reden dan ook verloren gaan is er (voor mij) geen man overboord en begin ik weer opnieuw. Maar voorkomen is beter dan genezen, dus zorg ik ervoor dat de database van Domoticz automatisch wordt opgeslagen in de cloud. Hiervoor maak ik gebruik van Duplicati.

Met Duplicati kun je back-ups maken naar verschillende Cloud platformen zoals Backblaze B2, Tardigrade, Microsoft OneDrive, Amazon S3, Google Drive, box.com, Mega, hubiC, etc. Duplicati is open source software en gratis!

Stap 1: Installeer Mono Framework

Installeer het mono framework om gebruik te maken van Duplicati.

sudo apt install mono-complete ca-certificates-mono -y

Het gehele framework wordt hiermee geïnstalleerd. Met ca-certificates-mono -y worden SSL-certificaten geïnstalleerd om HTTPS-verbindingen te krijgen. Mocht je problemen ondervinden met het maken van HTTPS-verbindingen, is het raadzaam om dit mee te installeren.

Stap 2: Synchroniseer de certificaten

sudo cert-sync /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt

Stap 3: Installeer Duplicati

wget https://updates.duplicati.com/beta/duplicati_2.0.6.1-1_all.deb sudo apt-get install ./duplicati_2.0.6.1-1_all.deb -y

Stap 4: Installeer ontbrekende programmabestanden

sudo apt -f install -y

Stap 5: Maak en pas het service bestand aan

sudo nano /etc/systemd/system/duplicati.service

Het servicebestand dient er als volgt uit te zien:

[Unit]
Description=Duplicati web-server
After=network.target

[Service]
Nice=19
IOSchedulingClass=idle
EnvironmentFile=-/etc/default/duplicati
ExecStart=/usr/bin/duplicati-server $DAEMON_OPTS
Restart=always

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Kopieer en plak bovenstaande code in het configuratiebestand en sla het op.

Stap 6: Configureer het initscript

sudo nano /etc/default/duplicati

# Defaults for duplicati initscript
# sourced by /etc/init.d/duplicati
# installed at /etc/default/duplicati by the maintainer scripts

#
# This is a POSIX shell fragment
#

# Additional options that are passed to the Daemon.
DAEMON_OPTS="--webservice-interface=any --webservice-port=8200 --portable-mode"

Stap 7: Start Duplicati service

Om de service te starten maken we gebruik van de volgende commando’s.

sudo systemctl enable duplicati.service

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl start duplicati.service

sudo systemctl status duplicati.service

Stap 8: Open de Duplicati web-interface

http://<ip-adres>:8200

Na het openen van de Duplicati web-interface zie je de onderstaande melding. Kies voor “No, my machine has only a single account”.

Duplicati - First run setup
Duplicati – First run setup

Stap 9: Back-up toevoegen

Klik op de knop “Back-up toevoegen” in het menu en selecteer “Een nieuwe back-up instellen”.

Duplicati - Nieuwe back-up toevoegen
Duplicati – Nieuwe back-up toevoegen

Stap 10: Algemene back-up instellingen

Geef de back-up een duidelijke naam, omschrijving en eventueel wachtwoord. Zorg ervoor dat je het wachtwoord op een veilige plek bewaard mocht je ooit een back-up terug moet plaatsen. Je kunt er ook voor kiezen om geen wachtwoord in te vullen.

Duplicati - Algemene back-up instellingen
Duplicati – Algemene back-up instellingen

Stap 11: Selecteer doel locatie back-up

  • Selecteer het opslagtype waar je de back-up wilt opslaan.
  • Geef het pad op de server aan.
  • Voer eventueel gebruikersnaam en/of wachtwoord in.
Duplicati - Doel locatie instellen
Duplicati – Doel locatie instellen

Stap 12: Selecteer bron locatie back-up

Selecteer de map /home/pi/domoticz/ als bron. Alles in de map domoticz/ zal worden geback-upt.

Duplicati - Selecteer bron locatie back-up
Duplicati – Selecteer bron locatie back-up

Stap 13: Plan de automatische back-up in

Geef je aan op welk moment de back-up moet worden uitgevoerd. Ik maak altijd twee keer per dag een back-up. Eenmaal overdag en eenmaal in de nacht.

Duplicati - Back-up inplannen
Duplicati – Back-up inplannen

Stap 14: Back-up opties

Binnen de opties kun je de bestandsgrootte aangeven van de volumes. Kies je voor 50 MB en is je back-up 144 MB, dan wordt de back-up opgesplitst in twee volumes van 50 MB en één volume van 44 MB.
Kies bij “Back-up retentie” een optie die het beste bij je past. Houdt hierbij ook rekening met de beschikbare ruimte van de doel locatie.

Duplicati - Back-up opties
Duplicati – Back-up opties

Stap 15: Aanvullende opties

Het is mogelijk om via extra instellingen e-mails te sturen indien een back-up (niet goed) is uitgevoerd. Op https://forum.duplicati.com/t/how-to-configure-automatic-email-notifications-via-gmail-for-every-backup-job/869 wordt stap voor stap uitgelegd hoe je dit kunt doen.